مایع لباسشویی اکتیو مخصوص لباس های تیره حجم 1000 میلی لیتر به همراه نرم کننده حوله و لباس آبی اکتیو 1000 میلی لیتر