مایع دستشویی کرمی اوه مدل Honey And Milk مقدار 2000 گرم