نوار موبر بدن دیمپلز مدل Pomegranate Fragrance Extract بسته 20 عددی