ضد عفونی کننده سطوح و زمین کیتوتک مدل سیلوسپت غلیظ