محلول ضدعفونی کننده آواکل مدل ۱۰۰۷ حجم 250 میلی لیتر