چیپس با طعم فلفل هالوپینو چی توز سری Pops مقدار 55 گرم