سفیده پخته تخم مرغ تلاونگ با طعم سبزیجات مقدار 200 گرم