مشاهده همه
فشار سنج بازویی روزمکس مدلROSSMAX CF175
فشار سنج بازویی روزمکس مدلROSSMAX CF175
565,000 تومان
فشار سنج بازویی آلپیکادو ژاپنی مدل ALPK2 K2 1802
فشار سنج بازویی آلپیکادو ژاپنی مدل ALPK2 K2 1802
652,000 تومان
کاف فشار سنج آلپ کاتو ALPK2 CUFF
کاف فشار سنج آلپ کاتو ALPK2 CUFF
تماس بگیرید
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM45
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM45
تماس بگیرید
%2 فشار سنج بازویی امرون مدل OMRON M6-AC
فشار سنج بازویی امرون مدل OMRON M6-AC
%21,350,000 
1,320,000 تومان
قدسنج سکا SECA 217
قدسنج سکا SECA 217
تماس بگیرید
فشار سنج عقربه ای ژاپنی مدل ALPK2 ANEROID
فشار سنج عقربه ای ژاپنی مدل ALPK2 ANEROID
290,000 تومان
کاف فشار سنج لاستیکی تک شلنگ ژاپنی SINGLE HOSE CUFF
کاف فشار سنج لاستیکی تک شلنگ ژاپنی SINGLE HOSE CUFF
35,000 تومان
فشار سنج بازویی روزمکس مدلROSSMAX MJ701
فشار سنج بازویی روزمکس مدلROSSMAX MJ701
557,000 تومان
کاف فشار سنج رزمکس ROSSMAX CUFF
کاف فشار سنج رزمکس ROSSMAX CUFF
157,000 تومان
%17 محلول ضدعفونی کننده فوری دست و اسکراب جراحی سپت کل ۲۰ لیتری
محلول ضدعفونی کننده فوری دست و اسکراب جراحی سپت کل ۲۰ لیتری
%171,200,000 
1,000,000 تومان
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM95
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM95
تماس بگیرید
قدسنج سکا SECA 213
قدسنج سکا SECA 213
تماس بگیرید
نبولایزر بیورر مدل BEURER IH 40
نبولایزر بیورر مدل BEURER IH 40
تماس بگیرید
نبولایزر بیورر مدل BEURER JIH 50
نبولایزر بیورر مدل BEURER JIH 50
521,820 تومان
%12 محلول ضدعفونی کننده دست سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۱۰۰۰ میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۱۰۰۰ میلی لیتر
%1268,000 
60,000 تومان
زیرنشیمنی طبی مدی فوم مدل MEDI FOAM ORTHOPEDIC ROUND
زیرنشیمنی طبی مدی فوم مدل MEDI FOAM ORTHOPEDIC ROUND
تماس بگیرید
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM40
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM40
تماس بگیرید
نبولایزر بیورر مدل BEURER IH 50
نبولایزر بیورر مدل BEURER IH 50
تماس بگیرید
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM57
فشار سنج بازویی بیورر مدل BEURER BM57
تماس بگیرید
استریل کننده نمایش بیشتر
%32 محلول ضدعفونی کننده فوری دست سپت کل ۲۵۰ میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده فوری دست سپت کل ۲۵۰ میلی لیتر
%3222,000 
15,000 تومان
%28 محلول ضدعفونی کننده دست سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۵۰۰ میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۵۰۰ میلی لیتر
%2853,000 
38,000 تومان
%12 محلول ضدعفونی کننده دست سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۱۰۰۰ میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۱۰۰۰ میلی لیتر
%1268,000 
60,000 تومان
%17 محلول ضدعفونی کننده فوری دست و اسکراب جراحی سپت کل ۴ لیتری
محلول ضدعفونی کننده فوری دست و اسکراب جراحی سپت کل ۴ لیتری
%17270,000 
224,000 تومان
%35 محلول ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۵۰۰ میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده دست و اسکراب جراحی سپت کل حاوی مواد نرم کننده و محافظ پوست ۵۰۰ میلی لیتر
%3558,500 
38,000 تومان
%21 محلول ضدعفونی کننده فوری دست سپت کل ۲۵۰ میلی لیتر
محلول ضدعفونی کننده فوری دست سپت کل ۲۵۰ میلی لیتر
%2128,000 
22,000 تومان
%17 محلول ضدعفونی کننده فوری دست و اسکراب جراحی سپت کل ۲۰ لیتری
محلول ضدعفونی کننده فوری دست و اسکراب جراحی سپت کل ۲۰ لیتری
%171,200,000 
1,000,000 تومان