سفارش کالا با 50 درصد پیش پرداخت مابقی هنگام تحویل کالا