مایع دستشویی گل سنگ مدل Spring Flowers مقدار 3750 میلی لیتر