نرم کننده حوله و لباس زرد سافتلن سری Aroma Soft حجم 1.9 لیتری