مایع دستشویی گل سنگ مدل Almond مقدار 2000 میلی لیتر