مایع دست و صورت کرمی درمومد مدل talc & irish مقدار 300 میلی لیتر