مایع ماشین لباسشویی پرسیل مدل 360Degree Cleanliness مقدار 2.7 کیلوگرم