اسپری موبر بدن شویاد با عصاره آلوورا حجم 200 میلی لیتر