اسپری موبر بدن شویاد با عصاره گل رز حجم 200 میلی لیتر