خودتراش ژیلت مدل mach3 sensetive به همراه 1 یدک ضد حساسیت و 4 یدک ساده