ست اصلاح ژیلت مدل Blue 3 مجموعه 6 عددی همراه با فوم اصلاح