اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-135

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-135