اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-14

اجاق گاز صفحه ای اخوان مدل GI-14