کتل چیپس با طعم سرکه بالزامیک چی توز مقدار 120 گرم