چیپس با طعم پنیر چدار و خامه ترش چی توز سری Pops مقدار 55 گرم