نوشیدنی پیناکولادا همراه با تکه های آناناس و نارگیل سن ایچ مقدار 0.25 لیتر