نوشیدنی مالت با طعم هلو باربیکن مقدار 330 میلی لیتر