نوشیدنی بدون گاز پرتقال/پشن فروت/انبه سن ایچ مقدار 200 میلی لیتر