غلات صبحانه با مغزهای بادام زمینی و کشمش نوترابار مقدار 25 گرم