ساعت نیمه شب سیاه و سفید | Midnight time black n white