اسپاگتی قطر 1.5 فیبردار با طعم ریحان تک ماکارون مقدار 500 گرمی