نمک زیبایی اسپیر دانه ریز مدل Lemon salt وزن 1000 گرم